Zaloguj się do swojego konta:

Chcesz zobaczyć nasze zdjęcia i posty? Kliknij w jedną z ikon i przejdź do Facebooka lub Instagrama.

Back to Top

Warunki i zasady dostaw - Terms and conditions of Supply

Ta strona (wraz z naszą Polityką prywatności, Warunkami korzystania z witryny internetowej i Zasadami dopuszczalnego korzystania z witryny internetowej) zawiera informacje o nas oraz warunki prawne (Warunki), na których sprzedajemy którykolwiek z produktów (Produkty) i usług (Usługa) wymienionych w naszej witrynie internetowej (nasze witryna).

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich umów między nami dotyczących sprzedaży produktów użytkownikowi (Umowa). Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki i upewnij się, że je rozumiesz, przed zamówieniem jakichkolwiek Produktów i Usług z naszej strony lub za pośrednictwem naszych promotorów. Należy pamiętać, że zamawiając którykolwiek z naszych Produktów i Usług, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami i innymi dokumentami wyraźnie w nich wymienionymi.

Jeśli kupujesz Produkty i Usługi za pośrednictwem naszych promotorów, obowiązują Warunki tej strony.

Pamiętaj, że dokonując płatności akceptujesz niniejsze Warunki. Jeśli nie dokonasz płatności, nie będziesz mógł zamawiać żadnych produktów i usług z naszej strony lub za pośrednictwem naszych promotorów. Dlatego rozumiemy, że w takiej sytuacji odmawiasz akceptacji niniejszych Warunków.

Należy wydrukować kopię niniejszych Warunków lub zapisać je na swoim komputerze do wykorzystania w przyszłości.

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Warunki zgodnie z poniższą klauzulą. Za każdym razem, gdy chcesz zamówić Produkty, sprawdź niniejsze Warunki, aby upewnić się, że rozumiesz warunki, które będą miały zastosowanie w tym czasie. 

Niniejsze Warunki i wszelkie Umowy między nami są sporządzone wyłącznie w języku polskim, chyba że Hojan Purity of Energy Ltd postanowi inaczej.

INFORMACJE O NAS

Purity of Energy to witryna obsługiwana przez firmę Hojan Purity of Energy ltd („My”). Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem 11788770, a nasza siedziba znajduje się pod adresem Office 281b, 182-184 High Street North, E6 2JA Londyn, Wielka Brytania. Nasz główny adres handlowy to Office 281b, 182-184 High Street North, E6 2JA Londyn, Wielka Brytania. Aby się z nami skontaktować, napisz do nas na adres hoyan@purityofenergy.com.

NASZE PRODUKTY I USŁUGI

Produkt i usługa to konkretna praca zatytułowana obecnie Pure Healing, obejmująca między innymi stany przepływu życia, procesy, terapię, warsztaty, programy, usługi, sesje indywidualne i pakiety.

Nasze produkty i usługi są potężnie energetyzujące i mogą stanowić narzędzia zmieniające życie. Nie są przeznaczone do udzielania porad medycznych. Nigdy nie należy lekceważyć profesjonalnej porady lekarskiej ani zwlekać z jej zasięgnięciem, ponieważ nauczyłeś się czegoś z Produktów i Usług.

Należy pamiętać, że rezultaty korzystania z czegokolwiek, czego nauczyłeś się z Produktów i Usług, będą się różnić w zależności od osobistych okoliczności, zobowiązań czasowych i ogólnego udziału. Nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani zobowiązań dotyczących skuteczności Produktów i Usług. W oparciu o te czynniki możliwe jest, że Produkty i Usługi przyniosą niewielkie wyniki lub nie przyniosą ich wcale.

Korzystanie z Produktów i Usług nie gwarantuje poprawy finansowej, biznesowej, osobistej ani duchowej. Wszystko, co robisz z Produktami lub Usługami jest wykonywane na własne ryzyko.

Dostępność wszystkich produktów prezentowanych w naszej witrynie jest ograniczona. Poinformujemy Cię e-mailem tak szybko, jak to możliwe, jeśli zamówiony przez Ciebie Produkt nie jest dostępny i nie przetworzymy Twojego zamówienia, jeśli zostanie złożone.

KORZYSTANIE Z NASZEJ STRONY

Korzystanie z naszej witryny podlega naszym Warunkom korzystania z witryny internetowej i Zasadom dopuszczalnego użytkowania witryny internetowej.

Prosimy o poświęcenie czasu na ich przeczytanie, ponieważ zawierają ważne terminy, które dotyczą Ciebie.

JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Używamy Twoich danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszą Polityką prywatności. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności. Prosimy o poświęcenie czasu na ich przeczytanie, ponieważ zawierają ważne terminy, które dotyczą Ciebie.

JEŚLI JESTEŚ KONSUMENTEM

Jeśli jesteś konsumentem, możesz kupować Produkty i Usługi tylko z naszej strony lub za pośrednictwem naszych promotorów, jeśli masz co najmniej 18 lat.

Niektóre produkty w naszej witrynie sprzedawane za pośrednictwem naszych promotorów można kupić tylko wtedy, gdy spełnisz ustawowe wymagania dotyczące wieku dla tego produktu. Prawo nie zezwala nam na dostarczanie Ci tych Produktów, jeśli nie spełniasz tych wymagań wiekowych. Jeśli jesteś niepełnoletni, nie próbuj zamawiać tych Produktów i Usług za pośrednictwem naszej strony lub naszych promotorów.

JEŚLI JESTEŚ KLIENTEM BIZNESOWYM

Jeśli nie jesteś konsumentem, potwierdzasz, że masz upoważnienie do wiązania dowolnej firmy, w imieniu której korzystasz z naszej witryny lub naszych promotorów w celu zakupu Produktów i Usług.

Niniejsze Warunki i wszelkie dokumenty wyraźnie w nich wymienione stanowią całość umowy między Tobą a nami oraz zastępują i unieważniają wszystkie poprzednie umowy, obietnice, zapewnienia, gwarancje, oświadczenia i porozumienia między nami, pisemne lub ustne, dotyczące ich przedmiotu.

Przyjmujesz do wiadomości, że zawierając niniejszą Umowę, nie polegasz na żadnym oświadczeniu, zapewnieniu ani gwarancji (złożonej niewinnie lub w wyniku zaniedbania), które nie są określone w niniejszych Warunkach lub jakimkolwiek dokumencie wyraźnie w nich wymienionym.

Ty i ja zgadzamy się, że żadne z nas nie będzie mieć żadnych roszczeń z tytułu niewinnego lub wynikającego z zaniedbania wprowadzenia w błąd w oparciu o jakiekolwiek oświadczenie w niniejszej Umowie.

ZAWARCIE UMOWY MIĘDZY TOBĄ A NAMI

Aby zapoznać się z krokami, które należy wykonać, aby złożyć zamówienie w naszej witrynie lub za pośrednictwem naszych promotorów, zobacz naszą stronę internetową.

Nasz proces zamawiania pozwala na wybór Produktów i Usług, sprawdzenie i poprawienie wszelkich błędów przed przesłaniem do nas zamówienia. Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie i sprawdzenie zamówienia na każdej stronie procesu zamówienia.

Po złożeniu zamówienia otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że otrzymaliśmy Twoje zamówienie. Należy jednak pamiętać, że nie oznacza to, że zamówienie zostało przyjęte.

Potwierdzimy naszą akceptację, wysyłając wiadomość e-mail. Umowa między nami zostanie zawarta dopiero po ustaleniu daty rozpoczęcia sprzedaży Produktów i Usług.

Jeśli nie będziemy w stanie dostarczyć Ci Produktu lub/i Usługi, na przykład ponieważ Produkt nie jest już dostępny lub z powodu błędu w cenie, poinformujemy Cię o tym e-mailem i nie zrealizujemy Twojego zamówienia. Jeśli zapłaciłeś już za Produkty i Usługi, zwrócimy Ci pełną kwotę tak szybko, jak to możliwe.

NASZE PRAWO DO ZAKOŃCZENIA I ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Warunki w następujących okolicznościach:

 • zmiany w sposobie przyjmowania płatności od Ciebie;
 • zmiany w kontaktach z Tobą;
 • zmiany w odpowiednich przepisach i wymaganiach regulacyjnych

Za każdym razem, gdy zamawiasz u nas Produkty i Usługi, obowiązujące w tym czasie Warunki będą miały zastosowanie do Umowy między Tobą a nami.

Za każdym razem, gdy zmienimy niniejsze Warunki, będziemy Cię informować i powiadamiać o tym, stwierdzając, że niniejsze Warunki zostały zmienione, a odpowiednia data u góry tej strony.

Jeżeli uznamy, że w dowolnym momencie z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu zrywamy z Tobą Kontakt, prześlemy Ci zawiadomienie o rozwiązaniu Umowy.

TWOJE PRAWO DO ZWROTU PIENIĘDZY

Jeśli jesteś konsumentem, możesz anulować Umowę dotyczącą dowolnego produktu wymienionego poniżej w wyznaczonym okresie odstąpienia:

 • Sesje indywidualne w formie terapii – 15 dni przed datą rozpoczęcia Sesji
 • Warsztaty i kursy – 30 dni przed rozpoczęciem Warsztatów i kursów

Jeśli zechcesz anulować Produkty i Usługi w ustalonym okresie anulowania, otrzymasz pełny zwrot ceny zapłaconej za Produkty i Usługi. W przypadku rezygnacji z Warsztatu lub Kursu na 30 do 15 dni przed rozpoczęciem Warsztatu lub Kursu, rezygnacja będzie obciążona opłatą w wysokości 50% zapłaconej ceny.

Zwrot należny Tobie zrealizujemy tak szybko, jak to możliwe, maksymalnie w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym powiadomiłaś nas o anulowaniu.

Zwracamy pieniądze na kartę kredytową lub debetową, z której korzystasz do zapłaty, lub w inny sposób uzgodniony z firmą Purity of Energy. Nie zwracamy żadnych opłat, które mógłbyś ponieść w wyniku płatności.

Należy pamiętać, że prawa do anulowania nie mają zastosowania po upływie określonego okresu anulowania, ponieważ nasze Produkty i Usługi są wyraźnie spersonalizowane pod kątem konkretnych okoliczności lub potrzeb. W przypadku nieobecności na jakiejkolwiek sesji indywidualnej, warsztatach, kursach lub wydarzeniach na żywo nie będzie zwrotów, a pełna kwota będzie należna Hojan Purity of Energy Ltd.

ROZPOCZĘCIE

Twoje zamówienie zostanie zrealizowane do szacowanej daty rozpoczęcia określonej przez Purity of Energy w oparciu o Twoje osobiste okoliczności.

CENA I PŁATNOŚCI

Ceny Produktów i Usług będą okresowo podawane na naszej stronie. Dokładamy wszelkich starań, aby ceny Produktów i Usług były prawidłowe w momencie wprowadzenia odpowiednich informacji do systemu.

Jeśli jednak odkryjemy błąd w cenie zamówionych przez Ciebie Produktów i Usług, poinformujemy Cię na piśmie o tym błędzie i damy Ci możliwość kontynuowania zakupu Produktu i Usługi po prawidłowej cenie lub anulowania zamówienia. Nie przetworzymy Twojego zamówienia, dopóki nie otrzymamy Twoich instrukcji. Jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z Tobą przy użyciu danych kontaktowych podanych podczas procesu zamówienia, potraktujemy zamówienie jako anulowane i powiadomimy Cię o tym na piśmie. Należy pamiętać, że jeśli błąd w cenie jest oczywisty i niewątpliwy oraz mógł zostać rozsądnie uznany przez Ciebie za błędną wycenę, nie musimy dostarczać Ci Produktów i Usług po nieprawidłowej (niższej) cenie.

Ceny naszych Produktów i Usług mogą się zmieniać od czasu do czasu, ale zmiany te nie będą miały wpływu na żadne zamówienie, które potwierdziliśmy.

Należy pamiętać, że wszystkie płatności za Produkty i Usługi są dokonywane z góry i w całości w wymaganym terminie płatności określonym przez Purity of Energy. Jeśli nie dokonasz wpłaty w terminie płatności, Twoje zamówienie nie zostanie zrealizowane.

JAK ZAPŁACIĆ

Możesz płacić za Produkty i Usługi za pośrednictwem naszej witryny za pomocą karty debetowej lub kredytowej lub w inny sposób uzgodniony z firmą Purity of Energy.

Należy pamiętać, że wszystkie koszty wynikające z zakupu któregokolwiek z naszych Produktów i Usług są wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Koszty te obejmują opłaty handlowe, przewalutowanie i przelew.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEŻELI JESTEŚ FIRMĄ

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności, czy to na mocy umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia ustawowego obowiązku lub w inny sposób, wynikającego z Umowy lub w związku z nią, za:

 • wszelkie straty w zyskach, sprzedaży, biznesie lub przychodach;
 • utrata lub uszkodzenie danych, informacji lub oprogramowania;
 • utrata możliwości biznesowych;
 • utrata spodziewanych oszczędności;
 • utrata dobrej woli; lub
 • wszelkie straty pośrednie lub wtórne.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani zobowiązań w odniesieniu do Produktów i Usług. Wszelkie oświadczenia, warunki lub gwarancje, które mogą być dorozumiane lub włączone do niniejszych Warunków na mocy ustawy, prawa zwyczajowego lub w inny sposób, są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEŚLI JESTEŚ KONSUMENTEM

Jeśli nie zastosujemy się do niniejszych Warunków, będziemy odpowiedzialni za straty lub szkody, które poniesiesz, które są przewidywalnym skutkiem naruszenia przez nas niniejszych Warunków lub naszego zaniedbania, ale nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, których nie można przewidzieć. Straty lub szkody są przewidywalne, jeśli były oczywistą konsekwencją naszego naruszenia lub jeśli były rozważane przez Ciebie i nas w momencie zawarcia Umowy.

Nasze produkty są przeznaczone do użytku prywatnego. Zgadzasz się nie używać produktu do jakichkolwiek celów komercyjnych, biznesowych lub odsprzedaży, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie za utratę zysków, utratę działalności, przerwę w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

W żaden sposób nie wykluczamy ani nie ograniczamy naszej ustawowej odpowiedzialności za:

(i) śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem (zgodnie z definicją tego terminu w ustawie o nieuczciwych warunkach umownych z 1977 r.); lub

(ii) oszustwo; lub

(iii) wszelką odpowiedzialność, której nie można wykluczyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

WYDARZENIA POZA NASZĄ KONTROLĄ

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z Umowy, które są spowodowane zdarzeniem poza naszą kontrolą.

Zdarzenie poza naszą kontrolą oznacza każde działanie lub zdarzenie pozostające poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi strajki, lokaut lub inne akcje protestacyjne osób trzecich, zamieszki społeczne, zamieszki, inwazję, atak terrorystyczny lub groźbę ataku terrorystycznego, wojnę (niezależnie od tego, czy lub nie) zagrożenie lub przygotowanie do wojny, pożaru, eksplozji, burzy, powodzi, trzęsienia ziemi, osiadania, epidemii lub innej klęski żywiołowej lub awarii publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych lub niemożność korzystania z kolei, żeglugi, samolotów, transportu samochodowego lub innymi środkami transportu publicznego lub prywatnego.

Jeśli dojdzie do zdarzenia poza naszą kontrolą, które ma wpływ na wykonanie naszych zobowiązań wynikających z umowy:

 • skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to będzie możliwe, aby Cię powiadomić; i
 • nasze zobowiązania wynikające z Umowy zostaną zawieszone, a czas wykonania naszych zobowiązań zostanie przedłużony o czas trwania Zdarzenia poza naszą kontrolą. W przypadku, gdy zdarzenie poza naszą kontrolą wpływa na naszą dostawę produktów do Ciebie, ustalimy z tobą nowy termin dostawy po zakończeniu zdarzenia poza naszą kontrolą.

KOMUNIKACJA MIĘDZY NAMI

Kiedy odnosimy się w niniejszych Warunkach do terminu „na piśmie”, obejmuje to również e-mail.

Jeśli jesteś konsumentem:

Aby anulować umowę, należy skontaktować się z nami pisemnie, wysyłając wiadomość e-mail na adres hoyan@purityofenergy.com. Możesz zechcieć zachować kopię swojego powiadomienia o anulowaniu dla swoich własnych akt. Jeśli wyślesz nam powiadomienie o anulowaniu pocztą elektroniczną, anulowanie jest skuteczne od daty wysłania nam e-maila.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami pisemnie z jakiegokolwiek innego powodu, możesz przesłać nam to na adres e-mail: hoyan@purityofenergy.com.

Jeśli będziemy musieli skontaktować się z Tobą lub powiadomić Cię na piśmie, zrobimy to na adres e-mail, który podałeś nam w zamówieniu.

Jeśli jesteś firmą:

Wszelkie zawiadomienia lub inne komunikaty przekazane nam przez Ciebie lub przez nas do Ciebie w ramach Umowy lub w związku z nią będą miały formę pisemną i będą dostarczane osobiście, wysłane opłaconą z góry przesyłką pocztową pierwszą klasą lub inną usługą doręczenia w następnym dniu roboczym, e-mail lub opublikowane na naszej stronie internetowej.

Zawiadomienie lub inną korespondencję uważa się za otrzymane: 

 • w przypadku doręczenia osobiście, w przypadku pozostawienia w naszej siedzibie; w przypadku wysłania opłaconą przesyłką priorytetową lub inną usługą doręczenia w następnym dniu roboczym, o godzinie 9:00 drugiego Dnia roboczego po nadaniu; jeśli wysłane e-mailem, jeden Dzień roboczy po transmisji; lub, jeśli zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej, natychmiast.

W celu potwierdzenia doręczenia zawiadomienia wystarczy w przypadku listu udowodnić, że pismo to zostało właściwie zaadresowane, ostemplowane i umieszczone w przesyłce pocztowej, a w przypadku wiadomości e-mail było wysłane na podany adres e-mail adresata.

Postanowienia niniejszego punktu nie mają zastosowania do doręczania jakichkolwiek postępowań lub innych dokumentów w ramach jakiejkolwiek czynności prawnej.

INNE WAŻNE WARUNKI

Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z Umowy na inną organizację, ale nie wpłynie to na Twoje prawa ani nasze obowiązki wynikające z niniejszych Warunków. W takim przypadku zawsze powiadomimy Cię na piśmie lub poprzez umieszczenie na tej stronie internetowej.

Możesz przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na inną osobę tylko za zgodą na piśmie.

Ta umowa jest między Tobą a nami. Żadna inna osoba nie ma prawa do egzekwowania któregokolwiek z jej warunków.

Każdy z paragrafów niniejszych Warunków działa oddzielnie. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ zdecyduje, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem lub niewykonalny, pozostałe ustępy pozostaną w pełnej mocy.

Jeśli nie będziemy nalegać, abyś wykonał którekolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, lub jeśli nie wyegzekwujemy naszych praw względem Ciebie, lub jeśli zwlekamy z tym, nie oznacza to, że zrzekliśmy się naszych praw wobec Ciebie i nie oznacza, że ​​nie musisz przestrzegać tych zobowiązań. Jeśli zrezygnujemy z płatności od Ciebie, zrobimy to tylko na piśmie, co nie oznacza, że ​​automatycznie zrzekniemy się wszelkich późniejszych zobowiązań wobec Ciebie.

Jeśli jesteś konsumentem, pamiętaj, że niniejsze Warunki podlegają prawu angielskiemu. Oznacza to Umowę zakupu Produktów i Usług za pośrednictwem naszej witryny, a wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niej lub w związku z nią będą podlegać prawu angielskiemu. Ty i ja zgadzamy się, że sądy Anglii i Walii będą sprawować wyłączną jurysdykcję.

Jeśli jesteś firmą, Umowa i wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niej lub w związku z nią lub z jej przedmiotem lub formą (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu angielskiemu i będą interpretowane zgodnie z nim, oboje nieodwołalnie zgadzamy się, że sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z Umowy lub jej przedmiotu lub formy (w tym sporów lub roszczeń pozaumownych) lub w związku z nimi.