Zaloguj się do swojego konta:

Chcesz zobaczyć nasze zdjęcia i posty? Kliknij w jedną z ikon i przejdź do Facebooka lub Instagrama.

Back to Top

Terapia Pure Base

PURE BASE to terapia bazująca na pracy w kontakcie z twoją duszą.
Tu bowiem są ukryte wszystkie odpowiedzi dotyczące ciebie.
Terapeuta zadając maksymalnie 5 pytań diagnozuje źródło bólu, problemu, lęku.
Następnie przechodzi do oczyszczania Pola.
Terapia tak, jak wszystkie wykonywane w Purity to proces 7 dniowy. Pierwszego dnia odbywa się duże czyszczenie.
Przez resztę tygodnia, pracujemy ze świadomością Podopiecznego, oczyszczamy pole i usuwamy to, co pojawi się w konsekwencji odkrycia prawdy.
Terapia ta, doskonale rozwiązuje problemy emocjonalne, fizyczne i schorzenia somatyczne.

Dla kogo to terapia?
dla wszystkich, którym ciało pokazuje problem, a medycyna akademicka ma kłopot ze zdiagnozowaniem,
dla dzieci
dla osób starszych
dla wszystkich, którzy potrzebują zmiany i są gotowi ją przyjąć.

Aby skorzystać z terapii Pure Base kliknij w poniższy przycisk