Zaloguj się do swojego konta:

Chcesz zobaczyć nasze zdjęcia i posty? Kliknij w jedną z ikon i przejdź do Facebooka lub Instagrama.

Back to Top

Polityka Prywatności (Privacy Policy)

Witamy w polityce prywatności firmy Hojan Purity of Energy LTD.

Hojan Purity of Energy LTD („My” itp.) szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności poinformuje Cię, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe podczas odwiedzania naszej strony internetowej (niezależnie od tego, skąd ją odwiedzasz) oraz powie Ci o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

1. WAŻNE INFORMACJE I KIM JESTEŚMY

Cel niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma na celu przekazanie informacji o tym, w jaki sposób Hojan Purity of Energy gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe podczas korzystania z tej strony internetowej, w tym wszelkie dane, które możesz podać za pośrednictwem tej witryny, kupując produkt lub usługę lub biorąc udział w transmisjach.

Ta strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci i nie gromadzimy świadomie danych dotyczących dzieci.

Ważne jest, abyś zapoznał się z niniejszą polityką prywatności wraz z wszelkimi innymi powiadomieniami o ochronie prywatności lub powiadomieniem o uczciwym przetwarzaniu, które możemy przekazać przy określonych okazjach, gdy zbieramy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, abyś był w pełni świadomy tego, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane. Niniejsza polityka prywatności uzupełnia inne uwagi i nie ma na celu ich zastępowania.

Kontroler i podmiot przetwarzający

Na potrzeby ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 2016 r. („RODO”) Hojan Purity of Energy jest administratorem i podmiotem przetwarzającym dane osobowe oraz odpowiada za tę witrynę.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, w tym wszelkie prośby o skorzystanie z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami, korzystając z danych przedstawionych poniżej.

Szczegóły kontaktu

Hojan Purity of Energy LTD

Office 281b

182-184 High Street North

E6 2JA Londyn

Wielka Brytania

hoyan@purityofenergy.com

Zmiany w naszej polityce i obowiązek informowania nas o zmianach

Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzić w naszej polityce prywatności w przyszłości, będą publikowane na tej stronie i, w stosownych przypadkach, powiadamiane o nich pocztą e-mail. Prosimy o częste sprawdzanie, aby zobaczyć aktualizacje lub zmiany w naszej polityce prywatności.

Ważne jest, aby Twoje dane osobowe, które posiadamy, były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie w trakcie Twojej relacji z nami.

Linki stron trzecich

Ta witryna internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych, wtyczek i aplikacji stron trzecich. Kliknięcie tych linków lub włączenie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim zbieranie lub udostępnianie danych o Tobie. Nie kontrolujemy  stron internetowych osób trzecich i nie odpowiadamy za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Po opuszczeniu naszej witryny zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności lub uwagami dotyczącymi każdej odwiedzanej witryny.

2. DANE, KTÓRE GROMADZIMY O TOBIE

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmuje danych, w przypadku których tożsamość została usunięta (dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać i przechowywać różne rodzaje danych osobowych o Tobie, które zgrupowaliśmy w następujący sposób:

• Dane tożsamości obejmują imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia i płeć.

• Dane kontaktowe obejmują adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.

• Dane finansowe obejmują szczegóły konta bankowego i karty płatniczej.

• Dane transakcji obejmują szczegóły dotyczące płatności do i od Ciebie oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług, które kupiłeś od nas.

• Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, z których korzystasz, aby uzyskać dostęp do tej witryny .

• Dane profilu obejmują nazwę użytkownika i hasło, dokonane przez Ciebie zakupy lub zamówienia, Twoje zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi w ankiecie.

• Dane użytkowania obejmują informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej, produktów i usług.

• Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują Twoje preferencje dotyczące otrzymywania materiałów marketingowych wyłącznie od nas.

Nie gromadzimy żadnych specjalnych kategorii danych osobowych o Tobie (obejmuje to szczegóły dotyczące Twojej rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o Twoim zdrowiu oraz danych genetycznych i biometrycznych). Nie zbieramy również żadnych informacji o wyrokach skazujących i przestępstwach.

Jeśli nie podasz danych osobowych

W przypadku, gdy musimy gromadzić dane osobowe zgodnie z prawem lub zgodnie z warunkami umowy, którą zawarliśmy z Tobą, a Ty nie podasz tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą mamy lub próbujemy zawrzeć z Tobą (na przykład w celu dostarczenia Ci produktów lub usług). W takim przypadku może być konieczne anulowanie produktu

Cel / czynność Rodzaj danych Podstawa prawna przetwarzania, w tym podstawa prawnie uzasadnionego interesu
Aby zarejestrować Cię jako nowego klienta (a) Tożsamość

(b) Kontakt

Wykonanie umowy z Tobą
Aby przetworzyć i dostarczyć zamówienie, w tym:

(a) Zarządzaj płatnościami, opłatami i prowizjami

(b) Odbierz i odzyskaj należne nam pieniądze

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Finansowe

(d) Transakcja

(e) Marketing i komunikacja

(a) Wykonanie umowy z Tobą

(b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu odzyskania należnych nam długów)

Aby zarządzać naszymi relacjami z Tobą, które będą obejmować:

(a) Powiadamianie o zmianach w naszych warunkach lub polityce prywatności

(b) Prośba o pozostawienie recenzji lub wypełnienie ankiety

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Marketing i komunikacja

(a) Wykonanie umowy z Tobą

(b) Konieczne do wypełnienia zobowiązania prawnego

(c) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (aktualizowanie naszych rejestrów i badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów / usług)

Aby umożliwić Ci udział w losowaniu nagród, konkursie lub wypełnieniu ankiety (a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Użytkowanie

(e) Marketing i komunikacja

(a) Wykonanie umowy z Tobą

(b) Niezbędne ze względu na nasze uzasadnione interesy (badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów / usług, aby je rozwijać i rozwijać naszą działalność)

Administrowanie i ochrona naszej firmy i witryny internetowej (a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Techniczne

(a) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu prowadzenia naszej działalności, świadczenia usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwa sieci, zapobiegania oszustwom oraz w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy)

(b) Konieczne do wypełnienia zobowiązania prawnego

Marketing

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci wybór w zakresie niektórych zastosowań danych osobowych, szczególnie w zakresie marketingu i reklamy. Ustanowiliśmy następujące mechanizmy kontroli danych osobowych:

Oferty promocyjne od nas

Możemy wykorzystać Twoje dane dotyczące tożsamości, danych kontaktowych, technicznych, użytkowania i profilu, aby sformułować pogląd na temat tego, czego naszym zdaniem możesz chcieć lub potrzebować, lub co może Cię zainteresować. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być dla Ciebie odpowiednie (nazywamy to marketingiem).

Otrzymasz od nas komunikaty marketingowe, jeśli poprosiłeś o informacje od nas lub kupiłeś od nas produkty lub usługi, lub jeśli wziąłeś udział w konkursie lub zarejestrowałeś się w promocji, a w każdym przypadku nie zrezygnowałeś z otrzymywania tego marketingu.

Rezygnacja

Możesz poprosić nas o zaprzestanie wysyłania Ci wiadomości marketingowych w dowolnym momencie, kontaktując się z nami w dowolnym momencie.

Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania tych wiadomości marketingowych, nie będzie to dotyczyło danych osobowych przekazanych nam w wyniku zakupu produktu / usługi, doświadczenia z produktem / usługą lub innych transakcji.

Ciasteczka

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki lub ostrzegała Cię, gdy witryny internetowe ustawiają pliki cookie lub uzyskują do nich dostęp. Jeśli wyłączysz lub odrzucisz pliki cookie, pamiętaj, że niektóre części tej witryny mogą stać się niedostępne lub nie działać poprawnie. Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Zmiana celu

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zebraliśmy, chyba że w uzasadniony sposób uznamy, że musimy je wykorzystać z innego powodu i jest to zgodne z pierwotnym celem.

Jeśli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe w innym celu, powiadomimy Cię o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

5. UJAWNIANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Możemy być zmuszeni do udostępnienia Twoich danych osobowych stronom trzecim, jeśli mamy obowiązek ujawnienia ich w celu wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań prawnych lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszych warunków użytkowania lub warunków dostaw i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Hojan Purity of Energy ltd, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

Od wszystkich stron trzecich wymagamy poszanowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do własnych celów i zezwalamy im jedynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

6. MIĘDZYNARODOWE TRANASFERY

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), chyba że jest to wymagane przez prawo.

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do Twoich danych osobowych w nieuprawniony sposób, zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników i kontrahentów, którzy muszą o tym wiedzieć. Będą przetwarzać wewnętrznie tylko Twoje dane osobowe zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych osobowych i powiadomimy Ciebie oraz wszelkie stosowne organy nadzoru o naruszeniu, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

8. ZACHOWANIE DANYCH

Jak długo będziesz wykorzystywać moje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wymagań prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

9. TWOJE PRAWA

Sprawdź swoje konkretne prawa na stronie www.ico.org.uk zgodnie z ustawą o ochronie danych z 1998 r. I ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z 2016 r.

Zwykle nie jest wymagana żadna opłata

Nie będziesz musiał wnosić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystanie z któregokolwiek z innych praw). Możemy jednak pobrać rozsądną opłatę, jeśli Twoja prośba jest wyraźnie nieuzasadniona, powtarzalna lub nadmierna. Ewentualnie możemy odmówić spełnienia żądania w takich okolicznościach.

Czego możemy od Ciebie potrzebować

Może zaistnieć potrzeba zażądania od Ciebie określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych (lub skorzystania z innych Twoich praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dalszych informacji w związku z Twoją prośbą o przyspieszenie naszej odpowiedzi.

Termin na odpowiedź

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli Twoja prośba jest szczególnie złożona lub masz kilka żądań. W takim przypadku powiadomimy Cię i będziemy Cię informować na bieżąco.