Zaloguj się do swojego konta:

Chcesz zobaczyć nasze zdjęcia i posty? Kliknij w jedną z ikon i przejdź do Facebooka lub Instagrama.

Back to Top

Disclaimer - Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Informacje zawarte na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to poradnia, na której należy polegać. 

Musisz uzyskać profesjonalną lub specjalistyczną poradę przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie zawartości naszej strony internetowej.

Informacje są dostarczane przez Hojan Purity of Energy Ltd i chociaż podejmujemy rozsądne kroki w celu aktualizacji informacji na naszej stronie internetowej, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, sformułowań ani sugestii, co do kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności naszej witryny internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanych grafik zawartych na naszej witrynie w jakimkolwiek celu. 

Dlatego polegasz na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko. Oferujemy najlepszą możliwą obsługę, ale nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek podjęte działania ani za powstały stres.

Nie bierzemy odpowiedzialności za działanie na podstawie jakichkolwiek przekazanych Ci informacji. Rezultaty wykorzystania wszelkich podanych informacji zależą wyłącznie od Ciebie jako jednostki. Uważamy, że każdy powinien wziąć odpowiedzialność za swoje działania.

We wszystkich sprawach dotyczących zdrowia, finansów, prawa, pracy lub osobistych należy zasięgnąć lub uzyskać profesjonalną lub specjalistyczną poradę przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań.

Wszystkie nasze usługi są ściśle poufne. Hojan Purity of Energy Ltd nie udostępni twoich danych osobowych bez Twojej uprzedniej zgody, z wyjątkiem członków naszej grupy.

Hojan Purity of Energy Ltd jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej oraz publikowanych na niej materiałów. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone. Zabrania się wykorzystywania jakiejkolwiek części treści naszej witryny do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Hojan Purity of Energy Ltd.

Za pośrednictwem naszej strony internetowej możesz łączyć się z innymi witrynami, które nie są kontrolowane przez Hojan Purity of Energy ltd. Te linki służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie mamy żadnej kontroli nad charakterem, zawartością i dostępnością tych witryn. Umieszczenie jakichkolwiek linków na naszej stronie internetowej niekoniecznie oznacza rekomendację lub poparcie wyrażonych w nich opinii.

Podejmujemy uzasadnione kroki, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo. Nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa lub jakiekolwiek jej treści będą zawsze dostępne lub nieprzerwane. Możemy zawiesić, wycofać, przerwać lub zmienić całość lub część naszej strony internetowej bez powiadomienia. Hojan Purity of Energy ltd nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu strona internetowa będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez jakiś czas.

Nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów. Jesteś odpowiedzialny za konfigurację technologii informatycznej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej. Powinieneś używać własnego oprogramowania antywirusowego.

Wszystkie produkty i usługi prezentowane na naszej stronie internetowej zależą od dostępności. Jeśli pojawi się problem z dostępnością, poinformujemy Cię e-mailem, gdy produkty lub usługi staną się dostępne, a następnie przetworzymy Twoją płatność. Należy pamiętać, że nie zwracamy żadnych pieniędzy po wyznaczonym okresie anulowania, ponieważ nasze produkty i usługi są wyraźnie spersonalizowane pod kątem konkretnych okoliczności lub potrzeb i obejmują czas poświęcony na odzyskanie stanu, a nie osiągnięty wynik.

Należy pamiętać, że korzystanie z naszej strony internetowej jest zalecane tylko osobom pełnoletnim i o zdrowych zmysłach.

Zobacz nasz Regulamin.

Wszystkie obrazy, tekst i materiały są objęte prawami autorskimi © copyright 2021  Hojan Purity of Energy